De streep over…

Dansen op harde upbeatmuziek. Lachen, luisteren, huilen en hollen. Over een streep… De streep. Drie dagen in de spiegel kijken met de Amerikaanse oprichters van Challenge Day (Over de streep). Omdat je groeit als je je comfortzone verlaat en ik mezelf graag uitdaag. Drie dagen variaties op het thema: ‘If you really knew me, you would know’

Als je me echt kent, dan weet je dat ik van stilte hou, van de rust op de Kuipershaven. Van klassieke muziek en van alleen zijn. Maar dit weekend even niet. Good for you. Onhandig bewegen op muziek dus. Fysieke spelletjes om losser te worden. Lekker hollen. Verbinden, aankijken en aanraken.  Fragmenten uit 75 levensverhalen. ‘If you really knew me…’ Evenzoveel bewijzen van de kracht van kwetsbaarheid. Met steken in mijn moederhart luister ik naar de verhalen van  moedige ‘meisjes’ met littekens. En ik word blij van gevoelige sterke mannen.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Groeien betekent weten waar je je comfortabel bij voelt, en dan toch een stap verder gaan. Soms om bewust pijnlijke ervaringen te verwerken. Want wat zichtbaar is, kan worden geheeld.
Of om iets nieuws over jezelf te ont-dekken. Je bewuster te zijn waarom je iets mijdt. Waarom reis je niet alleen? Waarom brengt stilte onrust? Waardoor ontstaat er spanning als je je mobiel of je mail niet meer kunt checken? Durf je aan te raken of rem je? Sta je open of schiet je in de stress als een ander misschien merkt hoe je je voelt?

Een lang weekend uit de comfortzone van de coach. Luisteren naar de verhalen van anderen. Zoals altijd. Maar meer niet. Nu even niet in mijn vertrouwde rol. Er gewoon zijn. En ook mijn eigen verhaal vertellen. Over mijn vermogen iemand op zielsniveau te zien en andere dimensies waar te nemen.  Zonder ‘bewijsmateriaal’.  Kwetsbaar in een onbekende omgeving. Bij alweer een rondje opzwepende dansmuziek is er geen twijfel mogelijk: ik ben bijna twee keer dertig. En besef ik hoezeer ik stilte in mijn leven nodig heb om mijn innerlijke stem te horen.  Na al die levensverhalen verlang ik naar Bachs ‘Erbarme dich’.

Ik knijp er tussen uit. Een kwartiertje ademhalen buiten tussen een restantje natuur op de Uithof. Snelle analyse van het proces waar ik in zit. Van de beïnvloedingstechnieken om mensen mee te krijgen. Afwegen zoals altijd: is dit goed voor mij of niet? Ik herken de zuiverheid van de intenties van de trainers. Hun integriteit en oprechte wens een veilige omgeving te creëren zodat je kunt laten zien wie je bent. Bach moet nog maar even wachten.

De opzet past me. Samen een wereld creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. De ander zien en accepteren. Luisteren en niet veroordelen. Hoe verschillend we ook zijn, uiteindelijk verlangen we allemaal hetzelfde. Loslaten wat ons remt om te worden wie we zijn. Op zoek naar erkenning. Niet kijken en bekeken worden. Maar zien en je laten zien. Er is maar één ongenode gast: je oordelende ik. Degene in je die vindt dat er iets mis is met jezelf of met een ander. Die kritische ik die zich meer of minder voelt dan de ander. Die bang is voor echt contact.

Veel verdriet en pijn ontstaat door afgescheiden zijn. Ken je je eigen verbroken verbindingen?  Je voelt intenser als je verbonden met je lichaam bent. Verbonden met de aarde sta je stevig en kun je ruimte innemen. In verbinding met iets wat je zelf overstijgt, ervaar je rust. Je maakt deel uit van een groter bewustzijn. Je bent bewustzijn. Zo in balans ben je én aanwezig in je zelf én kun je je verbinden met een ander zonder jezelf te verliezen.

Kijk waar jouw streep staat. Stap er over. Uit je comfortzone.  Verbind je met waar je je niet eerder mee verbond.  Met je lichaam?  Met de aarde? Met jezelf? Met een ander? Bedank je oordelende ik voor de waarschuwingen en spring. Daag jezelf uit.

Je hoeft niet een weekend te lachen, luisteren, huilen en te hollen.  Let vandaag gewoon op of je iemand ontmoet tegen wie je zou willen zeggen: if you really knew me… Doe iets wat je niet eerder deed. Dan krijg je wat je niet eerder kreeg.

Meer weten:
www.challengeday.org
www.challengedaynederland.nl
www.bethechangemovement.nl